MATH-COMP-EDUC

MATH-COMP-EDUC - Matematyczna Edukacja i Oprogramowanie Komputerowe

Witamy wszystkich na stronie firmy MATH-COMP-EDUC. Nasza firma zajmuje się dystrybucją programów CABRI II oraz CABRI 3D. Portal prowadzi dr Bronisław Pabich - lider grupy roboczej "Geometria Cabri" , autor polskiej lokalizacji programu i publikacji dydaktycznych dotyczacych wykorzystania programów CABRI na lekcjach matematyki.

MATH-COMP-EDUC
Matematyczna Edukacja i Opragramowanie Komputerowe

dr Bronisław Pabich
32 - 020 Wieliczka
ul. Szpitalna 15
tel.: 0-501-65-77-64
email: pabich@interklasa.pl

Sprzedajemy programy:

  • CABRI II PLUS
  • CABRI 3D
  • CINDERELLA

Sprzedajemy publikacje dydaktyczne do wykorzystania powyższych programów na lekcjach matematyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
Roztaczamy opieką naukową nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół przeprowadzając:

  • kursy dydaktyczne,
  • szkolenia,
  • warsztaty.

Przeprowadzamy wykłady dla uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.